Tidsbegrænset tilladelse til etablering af snorkelsti i Limfjorden

Publiceret 27-04-2020

Tidsbegrænset tilladelse til etablering af snorkelsti i Limfjorden ud for matr. 111a i Løgstør, Løgstør Markjorder. Vesthimmerlands Kommune

Kystdirektoratet tillader hermed etableringen af entidsbegrænset tilladelse til etablering af snorkelsti i Limfjorden ud for matr. 111a i Løgstør, Løgstør Markjorder. Vesthimmerlands Kommune.  

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.  

Etablering af en snorkelsti på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01284.

Tidsbegrænset tilladelse til etablering af snorkelsti i Limfjorden.pdf

 

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler