Tilladelse til etape 1 af havnebad i Holbæk Ny Havn

Publiceret 12-09-2019

Tilladelse til etape 1 af havnebad i Holbæk Ny Havn, Filmtorvet 1, matr.nr. 356a Holbæk Bygrunde

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etape 1 af havnebad i Holbæk Ny Havn, på de vilkår som fremgår af afgørelsen. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet. 

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsmummer 19/00837

Tilladelse til etape 1 af havnebad i Holbæk Ny Havn, Filmtor....pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler