Tilladelse til ansøgning om renovering af mole, Thurø, 5700 Svendborg.

Publiceret 09-09-2019

Tilladelse til ansøgning om renovering af mole ved matr.117, Neergaardsmindevej 1, Thurø By, Thurø, 5700 Svendborg. Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til renoverering af molen ved matr. 117, Neergardsmindevej 1, Thurø By, Thurø, 5700 Svenborg Kommune på de vilkår som fremgår af tilladelsen.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01993. 

Tilladelse til renovering af mole ved matr.117 Thurø By, Thurø, Neergaardsminde.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler