Tilladelse til badeplatform syd for Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, matr.nr. 3d Skiften Ejerlav, Hou

Publiceret 07-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af badeplatform, på de vilkår som fremgår af afgørelsen. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvist til sagsnummer 19/00782.

Tilladelse til badeplatform syd for Lohals Havn.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler