Tilladelse til nyt kajanlæg i Oddesund Nord Lystbåde- og Fiskerihavn

Publiceret 26-11-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til et nyt kajanlæg, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål til tilladelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01340.

Tilladelse til nyt kajanlæg i Oddesund Nord Lystbåde- og Fiskerihavn.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler