Tilladelse til kajakpolobane i Nykøbing Falster

Publiceret 02-12-2019

Tilladelse til kajakpolobane ud for Sophieholmen 4, matr.nr. 1574h Nykøbing F. Bygrunde

Kystdirektoratet har givet tilladelse til kajakpolobane ved Nykøbing F., på de vilkår som fremgår af afgørelsen.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01263.

Tilladelse til kajakpolobane.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler