Tilladelse til husbådeprojekt i Kragenæs Marina

Publiceret 26-11-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til, ansøgning om etablering af 12 husbådepladser, samt tilhørende kloakanlæg i Kragenæs Marina, matr.8c, Kragenæs By, Birket, Kragenæsvej 84, 4943 Torrig L, Lolland Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02393

Tilladelse til husbådeprojekt i Kragenæs Marina.

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler