Tidsbegrænset tilladelse til ansøgning om placering af skulptur på søterritoriet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Publiceret 29-11-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til, at placerer en skulptur på søterritoriet, matr. 472m, Faaborg bygrunde, Kanalvej 13, 6500 Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til sagsnummer 19/01705.

Tidsbegrænset tilladelse til placering af skulptur i søterritoriet i Faaborg-Midtfyn Kommunepdf.pdf 

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler