Tilladelse til oversøisk fiberkabel, Havfrue, med landføring ved Holmsland Klit, matr.nr. 156ao Søgård Hgd., Holmsland Klit (Nymindegab/Vesterhavet/Nordsøen)

Publiceret 18-03-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til nedlægning af oversøisk fiberkabel i dansk farvand på de vilkår som fremgår i afgørelsen. Kablet bærer navnet ”Havfrue”.

Ansøgningen er indsendt af Niras A/S og efterfølgende håndteret af rådgiveren Roy Carryer.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

I denne tilladelse betegnes kablet som anlægget.

Ved spørgsmål til afgørelsen henvis da venligst til sagsnummer 18/02637.

Tilladelse til øversøisk fiberkabel, Havfrue

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler