Tilladelse til bypass fra indsejling og ydre havn Mou Havn, Aalborg Kommune

Publiceret 29-03-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 1.500 m3 rent oprensningssediment årligt fra havnens ydre bassin samt indsejlingsområde, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00415.

Tilladelse til bypass fra indsejling og ydre havn Mou Havn.pdf

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler