Tilladelse til udvidelse af Den Permanente Badeanstalt ud for matr. 150, Århus Markjorder, Aarhus Kommune

Publiceret 21-05-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udvide Den Permanente Badeanstalt, ud for matr. 150, Århus Markjorder, Aarhus Kommune, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål til tilladelsen, venligst henvis til sagsnummer 16/05008.

Tilladelse til udvidelse af Den Permanente Badeanstalt.pdf

 

Yderligere information:

Anne Villadsgaard

Sagsbehandler