Tilladelse til opfyldning og renovering af færgelejer i Halsskov Færgehavn

Publiceret 14-05-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til opfyldning og renovering af færgelejer i Halsskov Færgehavn ud for matr.351c, Korsør Markjorder, mfl., 4220 Korsør, Slagelse kommune

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Tilladelser til undervandsstier på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00406.

Tilladelse til opfyldning og renovering af færgelejer i Halskov færgehavn.

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler