Tilladelse til fortøjningspæle ud for broanlæg - Bregningevej 2A, Svendborg

Publiceret 13-05-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til to nye fortøjningspæle tilhørende broanlægget ud for Bregningevej 2A, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

De tilladte fortøjningspæle betegnes anlægget i denne afgørelse.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/01576.

Tilladelse til fortøjningspæle ud for broanlæg - Bregningvej, Svendborg.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler