Tilladelse til anlæggelse af en baderampe ved Nivå Strandpark, Niverød By, Karlebo, Fredensborg Kommune

Publiceret 08-05-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af baderampe ved Nivå Strandpark, matr. 11ae, Niverød By, Karlebo, Fredensborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af en baderampe ved Nivå Strandpark, matr. 11ae, Niverød By, Karlebo, Fredensborg Kommune

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Tilladelser til undervandsstier på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer: 19/00422.

Tilladelse til baderampe ved Nivå Strandpark.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler