Tilladelse til fiberkabel mellem Nyord og Møn

Publiceret 13-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at fiberkabel på søterritoriet (Ulvshalevej, matr.nr. 7000a Ulvshale, Stege Jorder), på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00534.

Tilladelse til fiberkabel mellem Nyord og Møn - Ulvshalevej

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler