Tilladelse til Havhingsten - Fiberkabel mellem den jyske vestkyst og England

Publiceret 08-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til nedlægning af oversøisk fiberkabel i dansk farvand, på de vilkår som fremgår i afgørelsen. Der nedlægges også et tomrør (kabelstump), på den del af strækningen.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af Rambøll v. Mikkel Randløv. 

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

I denne tilladelse betegnes kabel og kabelstumpsrøret som anlægget.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01026.

Tilladelse til Havhingsten - fiberkabel fra Henne til England.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler