Tilladelse til etablering af forbindelsesgang m.v. i Kanal Syd ved Operaen samt opfyldning ved den Sydlige Dokø i Københavns Kommune

Publiceret 18-12-2019

Tilladelse til etablering af en forbindelsesgang, en midlertidig opfyldning og en permanent ændring af bundkoten i Kanal Syd ved Operaen i København, samt opfyldning i forbindelse med opretning af den vestlige spunsafgrænsning ved den Sydlige Dokø, ud for matr.656 og 657 Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en forbindelsesgang, en midlertidig opfyldning og en permanent ændring af bundkoten til kote ca. -2,1 i Kanal Syd ved Operaen i København, samt opfyldning i forbindelse med opretning af den vestlige spunsafgrænsning ved den Sydlige Dokø, ud for matr.656 og 657 Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune, på de vilkår som fremgår af afgørelsen. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01363.

Tilladelse til etablering af div ved Operaen i København.pdf

 

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler