Tilladelse til opsætning af flydebro i Dybvig Havn

Publiceret 09-08-2019

Tilladelse til ansøgning om opsætning af 1 stk. flydebro i Dybvig Havn 2, matr. 120, Fejø, Lolland

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til opsætning af en flydebro, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01587.

Tilladelse til til flydebro i Dybvig Havn.pdf