Tilladelse til fortøjningspæl ud for Strandvejen 114, Bredballe, Vejle Kommune

Publiceret 08-04-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en privat fortøjningspæl, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til sagsnummer 17/03455.

Tilladelse til fortøjningspæl ud for Strandvejen 114, Bredballe.pdf

 

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler