Tilladelse til etablering af anlæg på søterritoriet i form af en forbindelsestunnel, ankomstplatforme, uddybning mv. i Hundested Havn

Publiceret 02-04-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af anlæg i Hundested Havn matr. 1p ig matr. 1cg, ved Isefjorden 4, Hundested.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Etablering af adgangsbroer kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Ved bemærkninger eller spørgsmål til afgørelsen henvis da venligst til sagsnummer: 18/02614.

Tilladelse til etablering af forbindelsestunnel, ankomstplatform mv.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler