Tilladelse til anlæg ud for Snekkersten Havn (2 flydebroer og en slæberampe), Helsingør Kommune

Publiceret 10-04-2019

Tilladelse til anlæg ud for Snekkersten Havn (2 flydebroer og en slæberampe), matr.nr. 46 og 53 Snekkersten By, Egebæksvang, Helsingør Kommune

Kystdirektoratet har givet tilladelse til flydebro, flydeponton og slæberampe ud for Snekkersten Havn i det område som betegnes lagunen, på de vilkår som fremgår af afgørelsen. Tilladelsen er samtidig lovliggørelse af disse forhold.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Etablering af anlæggene på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Ved spørgsmål til afgørelsen, venligst oplys sagsnummer 18/03098.

Tilladelse til anlæg ud for Snekkersten Havn

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler