Dispensation til kloakeringsprojekt

Publiceret 18-09-2023

Afgørelsen vedrører en række ejendomme i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen 2 § 1, jf. § 4 til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/06626.

Dispensation til kloakeringsprojekt

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler