Dispensation til spildevandsløsning

Publiceret 16-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 38bf og 7000a, begge Tversted By, Tversted, Tannisbugtvej 129, 9881 Bindslev, Hjørring Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/01701.

Dispensation til spildevandsløsning

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler