Dispensation til endags-event: Verdensballettens forestilling i 2023, 2024 og 2025

Publiceret 14-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 23b, Agger by, Agger, i Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen 2 § 1, jf. § 4 til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/01743.

Dispensation til endags-event: Verdensballettens forestilling i 2023, 2024 og 2025

Yderligere information:

Kristina Bej Tanderup

Sagsbehandler