Dispensation til flytning af udsigtspost samt skydning af kabelføring ved Skydeområde Tranum

Publiceret 22-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 90d, Hune By, Hune, i Jammerbugt Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08013.

Dispensation til flytning af udsigtspost samt skydning af kabelføring

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler