Dispensation til transformatorstation og gravearbejde

Publiceret 07-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 53, V. Torup By, V. Torup, Grejpladsen 1, 9690 Fjerritslev, Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen 2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23788.

Dispensation til transformatorstation og gravearbejde

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler