Dispensation til nedgravning af nye kloakledninger samt anlægge en ny pumpestation

Publiceret 15-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 57bt, 57cq og 57cp, Skallerup Præstegård, Skallerup, Ved Klitten 4, 9800 Hjørring, i Hjørring Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen 2 § 1, stk. 1, nr. 4 jf. § 4, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22686.

Dispensation til nedgravning af nye kloakledninger samt anlægge en ny pumpestation

Yderligere information:

Morten Skov Jensen

Sagsbehandler