Dispensation til kørsel og rydning af bevoksning

Publiceret 30-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.8a, Gårdbo, Råbjerg og matr.38a, Råbjerg Ejerlav, Råbjerg, Hirtshalsvej 488, 9982 Ålbæk, i Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsenhenvis da venligst til journalnummer 22/19195.

Dispentation til kørsel og rydning

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler