Dispensation til kørsel, nedgravning af ledninger og samletank, samt etablering af 2 dæksler

Publiceret 04-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 158c, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, Bjerghuse 21, 6990 Ulfborg, i Holstebro Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen 2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22086.

Dispensation til kørsel, nedgravning af ledninger og samletank, samt etablering af 2 dæksler

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler