Dispensation til at fjerne hybenrose/Rosa Rugosa/Rynket Rose

Publiceret 12-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2nc, Klitterne, Ingstrup, Emilievej 4, 9480 Løkken, i Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen 2 § 1, jf. § 4, til bekæmpelse af rynket rose. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14416.

Dispensation til at fjerne hybenrose/Rosa Rugosa/Rynket Rose

Yderligere information:

Pernille Spangsberg Nielsen

Sagsbehandler