Dispensation til udskiftning af 2 afspærringsskure ved Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn

Publiceret 21-01-2022

Afgørelsen vedrører Vejers Strand -matr.6n, Vejers By, Oksby og Blåvand Strand matr.95a, Vandflod By, Oksby. Varde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/03367.

22/03367-Dispensation til 2 afspærringsskure.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent