Dispensation til terrænjustering ved genopførelse af sommerhus, Jammerbugt Kommune

Publiceret 31-01-2022

Dispensation til terrænjustering ved genopførelse af sommerhus
inden for klitfredningslinjen på matr. 2na klitterne, Ingstrup – Emilievej 8, 9480 Løkken, Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4, til hævning af terræn samt gravning ved rørføring som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/06838

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent