Dispensation til nedgravning af jordvarmeanlæg

Publiceret 03-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.57t, Skallerup Præstegård, Skallerup, Klitvej 12, 9800 Hjørring, Hjørring Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15770.

Dispensation til nedgravning af jordvarmeanlæg

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler