Dispensation til nedgravet nedsivningsanlæg til sommerhus

Publiceret 20-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 57co Skallerup Præstegård, Skallerup, Ved Stranden 12, 9800 Hjørring, Hjørring Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen 2 § 1, jf. § 4,til kørsel og gravning i forbindelse med etablering af nedsivningsanlægget samt etablering af brønd med dæksel som ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03325.

Dispensation til nedgravet nedsivningsanlæg til sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler