Dispensation til jordvarmeanlæg til helårsbolig

Publiceret 03-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.nr. 22a, Hovedejerlavet, Fjaltring, Rubyvej 27, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte. Det forudsættes at terræn retableres efter anlæggets etablering.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/20205.

Dispensation til jordvarmeanlæg til helårsbolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler