Dispensation til genopførsel af bådehus til Tornby fladbåd

Publiceret 12-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 158a, Sdr. Tornby By, Tornby, Strandvejen 78, 9850 Hirtshals, Hjørring Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen 2 § 1, jf. § 4 til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15817.

Afgørelse Dispensation til genopførsel af bådehus til Tornby fladbåd

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler