Dispensation til genopførelse af sommerhus på matr.98i, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, Bjerghuse 44, 6990 Ulfborg, Holstebro Kommune

Publiceret 12-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 98i, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, Bjerghuse 44, 6990 Ulfborg i Holstebro Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04808.

Dispensation til genopførelse af sommerhus på matr.98i, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, Bjerghuse 44, 6990 Ulfborg, Holstebro Kommune

Yderligere information:

Morten Uldal Hansen

Sagsbehandler