Dispensation til etablering af vandledning

Publiceret 19-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7000fb, 14b, 14dn, 6æ, 323a, 6ø, 8b, 14s, 324b, Skagen Markjorder, 9990 Skagen, i Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/14395.

21/14395 Dispensation til etablering af vandledning.pdf

Yderligere information:

Pernille Spangsberg Nielsen

AC-fuldmægtig
Kystzoneforvaltning