Dispensation til etablering af nedgravet nedsivningsanlæg

Publiceret 03-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7a, Husby Klit, Husby, Husby Klitvej 5, 6990 Ulfborg, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4, til etablering af dæksler samt til nedgravning af nedsivningsanlægget. Terræn og beplantning skal retableres umiddelbart efter anlæggets færdiggørelse.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16034.

Dispensation til etablering af nedgravet nedsivningsanlæg

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler