Dispensation til etablering af midlertidig adgangsvej samt arbejdskørsel, Varde Kommune

Publiceret 28-01-2022

Dispensation til etablering af midlertidig adgangsvej samt arbejdskørsel inden for klitfredningslinjen på ejendommen
matr. nr. 7000d Henne by, Henne, i Varde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte. Dispensationen gælder kun klitfredningslinjen. I skal selv undersøge, om jeres projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/05392

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent