Dispensation til at opsætte varmepumpe

Publiceret 12-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 46b Hovedejerlavet, Fjaltring - Løkkevej 60, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03108.

Dispensation til at opsætte varmepumpe

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler