Dispensation til at afholde vandsportsarrangementer i 2022 og 2023 på stranden syd for Hvide Sande

Publiceret 10-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. 4nc, 4gx, 4nd, og 4eg, Strandgårde, Holmsland Klit, og matr. 11rn Søgård Hgd, Holmsland Klit, Hvide Sande, i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16068.

Dispensation til at afholde vandsportsarrangementer i 2022 og 2023 på stranden syd for Hvide Sande

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler