Afslag til udvidelse af sommerhus

Publiceret 03-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.6am, Åsendrup By, Vrensted, Augustvej 32, 9480 Løkken, Hjørring Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16040.

Afslag til udvidelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler