Afslag til at inddrage overdækket terrasse/indgangsparti til beboelse til sommerhus

Publiceret 03-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.44a, Lønstrup By, Mårup, Kystrenden 8, Lønstrup, 9800 Hjørring, Hjørring Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, til udvidelse af beboelsen som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04637.

Afslag til at inddrage overdækket terrasse/indgangsparti til beboelse til sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler