Dispensation til tre musikarrangementer

Publiceret 07-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 2n og 2y, begge Børsmose By, Ål i Varde Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/17162.

22/17162 Dispensation til 3 musikarrangementet.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler