Dispensation til fjernelse af sand fra og til at befæste parkeringsplads

Publiceret 07-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 26k Klitmøller Huse, V. Vandet, Trøjborgvej, 7700 Thisted. Thisted Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk., jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4, til nu og i fremtiden at fjerne sand fra parkeringspladsen og omkring toiletbygning.

Ved bortskaffelsen af sandet kan der køres ad eksisterende færdselsåre gennem klitarealet som vist i redegørelsen, for at aflæsse sandet i havstokken.

Der dispenseres endvidere til at påfylde grus på parkeringsarealet for at befæste dette, herunder også ved fremtidigt vedligehold.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/04737.

22/04737 Dispensation til fjernelse af sand.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent