Dispensation til etablering af 8 dæksler i forbindelse med kloakering af sommerhusområdet Vedersø Klit

Publiceret 22-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 136a, Hovedejerlavet, Vedersø, Sømærkevej 2B, m.fl., 6990 Ulfborg, i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte.

Vilkår for dispensation
Det har ved ansøgningstidspunktet ikke været muligt at indhente fuldmagt for matrikel 136cæ Hovedejerlavet, Vedersø, Sømærkevej 2, 6990 Ulfborg. Kystdirektoratet sætter det derfor som et vilkår for dispensationen, at manglende fuldmagt indhentes inden arbejdet påbegyndes.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 22/17328.

22/17328 Dispensation til etablering af 8 dæksler.pdf

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler