Afslag til placering og udformning af ny bebyggelse på landbrugsejendom

Publiceret 29-04-2022

Afgørelsen vedrører matr.2c, Kettrupgård, Ingstrup, Nannasvej 7, 9480 Løkken, Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver afslag på tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 8a, stk. 1, nr. 7, til at opføre ny bebyggelse med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/17988.

22/17988 Afslag til ny bebyggelse på landbrugsejendom.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent