Afslag til gensidige arealoverførsler

Publiceret 21-04-2022

Afgørelsen vedrører matr. 2i og 2m Lyngby By, Lyngby, hhv. Lyngby Møllevej 5 og 7, 9480 Løkken. Hjørring Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 22/17760.

22/17760 Afslag til gensidige arealoverførsler i klitfredningslinjen.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent