Dispensation til nedpløjning af jordvarmeslanger og etablering af 3 dæksler

Publiceret 03-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7a, Husby, Husby Klit, Husby Klitvej 5, 6990 Ulfborg, i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen 2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12377.

Dispensation til nedpløjning af jordvarmeslanger og etablering af 3 dæksler

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler